FACULTY OF ARTS AND SCIENCESDEPARTMENT OF HISTORY


Part-time Faculty

Seçil Karal Akgün

İlhan Başgöz

Jan K. Bertram

Ayşe Pamir Dietrich
Haydar Dönmez

Hüsniye Eralp

N. İlter Ertuğrul

Hilmi Güven

Ömer Engin Lütem

Evanglia Pişkin

Parynaz Taheri

Bülent Yılmazer