FACULTY OF ARTS AND SCIENCESDEPARTMENT OF HISTORY

Welcome to METU Department of History

Department of History is part of the Faculty of Arts and Sciences. History remains one of the most consistently popular subjects among undergraduate students and Department offers an extensive range of classes covering from the Antiquity through the present and including studies of mainland Europe, Ancient Greece and Rome, Ancient Turkish History, Ottoman Empire, and other areas of the developing world.

Announcements

  • 
    

    Prof. Dr. Halil İnalcık'ı kaybettik...


  • Yüksek Lisans ve Doktora Başvurusu Yapacak Adayların Dikkatine!

    2016-2017 Güz Dönemine yönelik lisansüstü başvuru dönemi, akademik takvimde yer aldığı gibi, 4 Mayıs-22 Haziran 2016 tarihleri arasındadır. Bu dönem itibarıyla başvurular yalnızca "Online Başvuru Sistemi" üzerinden alınacak; adaylardan eskisi gibi "Başvuru Zarfı" hazırlayıp enstitülere teslim etmesi istenmeyecektir. Gerekli tüm evraklar online başvuru sistemine adaylar tarafından yüklenecek; herhangi bir evrak hard-copy olarak alınmayacaktır.