FACULTY OF ARTS AND SCIENCESDEPARTMENT OF HISTORY


Prof. Dr. Ferdan Ergut (Chair)Contact

 

Social Sciences Building, room #Z48
+90(312)210-5029
ferdan(at)metu.edu.tr

 

Education


Ph. D., New School for Social Research, 2000


M.A.,   New School for Social Research, 1994

 

B.Sc.,  Middle East Technical University, 1989

 

Areas of Interest


Comparative History of State Formation in Europe, European Revolutions, The State in the Late Ottoman Empire, Social Movements and Collective Action, Philosophy of Social Science, Methodology of History


Courses


HIST 307 Methodology in History I

HIST 308 Methodology in History II

HIST 347 Revolutions in European History

HIST 451 Historical Perspectives on Social Transformations

HIST 640 Analysis of Historical Sources

HIST 641 Current Approaches in Historical Research

 

Selected Publications


Books


Modern Devlet ve Polis: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Toplumsal Denetimin Diyalektiği, İstanbul: İletişim Yayınevi, 2004.


Tarihsel Sosyoloji: Sorunlar, Stratejiler, Paradigmalar, (der. Ferdan Ergut ve Ayşen Uysal) Ankara: Tarih Vakfı ve Dipnot Yayınevi, 2007.


II. Meşrutiyet’i Yeniden Düşünmek, Ferdan Ergut (der.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010.


International Publications


“Policing the Poor in the Late Ottoman Empire”, Middle Eastern Studies, April 2002, vol. 38, no. 2, pp. 149-165. 


“The State and Civil Rights in the Late Ottoman Empire”, Journal of Mediterranean Studies, 2003, vol. 13, no. 1, pp. 53-74.


“Surveillance and theTransformation of Public Sphere in the Ottoman Empire”, METU Studies in Development

December 2007, vol. 34, no. 2.


“Institutionalization of History in the Ottoman Empire”,Turkish Studies, 2015, vol. 16, no. 2, pp. 219-239.

 

Review of RyanGingeras’ Heroin, Organized Crimeand The Making of Modern Turkey,  International Journal of Midde East Studies, vol. 47,  no. 3.


“Turkey”, in Atlas of European Historiography: The Making of a Profession, 1800-2005. Ilaria Porciani and Lutz Raphael (der.), London: Palgrave Macmillan, 2010. 

 


National Publications


“Demokrasi Tarihinin Öznesi?”, Toplum ve Ekonomi, Mayıs 1994, no. 6, pp.205-222.


“Demokrasi, Politik Toplum, Parti”, Toplum ve Bilim1995, no. 68, pp. 87-104 .

 

“Adil Düzen, Eşitlikçi Liberaller ve Cemaatçiler”, Birikim, Eylül 1997, no. 101, pp.87-96.


“Türkiye’de Devlete Yaklaşımlar Üzerine Eleştirel Bir Deneme”, Mülkiye, Ocak-Şubat 2001, no. 226, vol. XXV,  pp. 333-350.

 

“Polis Çalışmaları İçin Kavramsal Bir Çerçeve”, Amme İdaresi Dergisi, 2001, vol. 34, no. 1, pp. 59-78.


“Sosyal Bilimlerde Tartışma Ortamının Kurgulanması ve Tarihsel Sosyolojinin İmkanları”, Toplum ve Bilim2002, no. 91, pp. 213-228.


“Polisliğin Uluslararası Boyutları: Avrupa Tarihinde Polis”, Toplumsal Tarih, Eylül 2003, no. 117, pp. 44-49.


“Yurttaşlık Haklarının Tetikleyicisi Olarak Polis”, Toplumsal Tarih, Ekim 2003, no. 118, pp. 58-63.


“Demokratikleşme ve Çatışmalı Siyasetler”, İlhan Tekeli’ye Armağan içinde, Selim İlkin, Orhan Silier ve Murat Güvenç (der.), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2004.


“Disiplinlerarasılık, teori ve tezden çıkmış kitaplar üzerine serbest vezinde yazılmış düşünceler”, Toplum ve Bilim, 2004, no. 100, pp. 39-44 .


“Sınıf Oluşumunu Doğru Anlamak”, Virgül, Eylül 2004, no. 76, pp.22-27.


“Polisin Gözüyle Sosyalistler, Anarşistler ve Grev”, Toplumsal Tarih, Ekim 2004, no. 130, pp. 82-86.


“Osmanlı’da Devlet ve Toplum İlişkisini Polis ve Polislik Pratikleri Üzerinden Düşünmek”, Tarihsel Sosyoloji: Sorunlar, Stratejiler, Paradigmalar içinde, Ferdan Ergut ve Ayşen Uysal (der.). Ankara: Tarih Vakfı ve Dipnot Yayınevi, 2007.


“Tarihsel Bilginin Özgüllükleri: Zaman ve Patikaya Bağımlılık”, Praksis, 2007, no. 17, pp. 159-173.


“Tarihsel Sosyoloji Ne Yapar, Nasıl Yapar?”, (Ayşen Uysal ile), Tarihsel Sosyoloji: Sorunlar, Stratejiler, Paradigmalar içinde.  Ankara: Tarih Vakfı ve Dipnot Yayınevi, 2007.


“Tarihi Sosyal Bilimselleştirmek, Sosyal Bilimleri Tarihselleştirmek”, Tarihsel Sosyoloji içinde, Elisabeth Özdalga (der.). Ankara: DoğuBatı Yayınları. (Söyleşiyi yapan: Serkan Gül), 2009.


“Ele Avuca Sığmaz’ Bir Geçmiş İçin Yöntemsel Bir Yaklaşım Önerisi”, II. Meşrutiyet’i Yeniden Düşünmek içinde, Ferdan Ergut (der.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010.


“Tarihçiliğin Profesyonelleşme Süreci Olarak II. Meşrutiyet”, Yadigar-ı Meşrutiyet içinde, Mehmet Ö. Alkan (der.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010.

 

“Devlet ve Politik Şiddet: Latin Amerika ve Türkiye’de Gerilla Hareketleri”, Türkiye’de Siyasal Şiddetin Boyutları içinde, Güney Çeğin ve İbrahim Şirin (der.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2014.