FACULTY OF ARTS AND SCIENCESDEPARTMENT OF HISTORY


ENG211 ve ENG311 Dersleri Hakkında

Bahar döneminde veya bu yıl içinde mezun durumunda olup ENG211 ve ENG311 derslerini alması gereken öğrencilerin, 11.03.2021 Perşembe Saat 17.00'a kadar guclut@metu.edu.tr adresine durumlarını açıklayan bir mail atmaları gerekmektedir.